Jaap Koningfonds en asbak

Op 21-2-1952 's avonds werd er bij Jaap Koning een brief bezorgd waarin Koning meegedeeld werd dat hij door de Ledenvergadering van S2 was geroyeerd als lid wegens het niet betalen van zijn contributie. Een uur later kreeg Koning een tweede brief van dezelfde Ledenvergadering waarin hij bedoemd werd tot erelid. Wegens een geschil met de toenmalige penningmeester had Koning namelijk geen contributie betaald maar in plaats daarvan, ter voorkoming van financiële problemen van de vereniging, een bedrag ter hoogte van de contributie gedoneerd. Het door Koning gestortte geld vormde de start van het Jaap Koningfonds. Dit fonds was bedoeld voor in financiele nood verkerende bestuursleden. Elke algemene vergadering deed een asbak de ronde waarin men een geldelijke bijdrage kon storten. Maar: nooit meer dan een cent; een storting van een stuiver werd als bijzonder poenig ervaren. Op 6 december 1966 word er voor het laatst in notulen gesproken over het Jaap Koningfonds, daarna raakt het fonds gedurende de jaren in vergetelheid. Tot op 26 november 2004 de IBA het Jaap Koningfonds in ere hersteld. Aan de hand van een veiling van archiefstukken uit de sysoplade wordt er een startbedrag verkregen. Door de IBA worden ook nieuwe doelen voor het Jaap Koningfonds aangenomen. De belangrijkste doelen zijn het opkopen van Microsoft en het plannen van een bemande reis naar Mars. Tijdens de algemene vergadering van 16 december 2008 wordt er voorgesteld om ook de asbak in ere te herstellen. De vergaderingen erna is de asbak, op een enkele vergeten keer na, aanwezig. Hierin worden, behalve kleine geldbedragen, ook een hoop niet-geldelijke voorwerpen die al dan niet in iemands portemonnee zitten gedoneerd aan het Jaap Koningfonds. Elf jaar later, in 2015, was het bedrag in het fonds opgelopen tot 288,66. Omdat een bemande reis naar Mars nog ver weg leek en we als vereniging geen aandelen microsoft bleken te mogen kopen, stond het geld in het fonds stil. Het toenmalige bestuur vond dit zonde, dus het was de vraag wat er met dit geld moest gebeuren. Tijdens een lange discussie op de AV van 4 februari kwamen er vele ideeen ter tafel: een speciale Jaap Koningsactiviteit tijdens lustra met bier en ramen, het geld aan een goed doel geven, alles houden zoals het nu is. Toen Joran het plan opvoerde om Jaap Koning zelf het laatste woord te geven barstte de zaal los in applaus, en niet veel later was dit precies wat de AV besloot. Jaap Koning zelf met een voorstel mocht komen.
Wie Bestuur
Datum 11-2004
Locatie Bestuurskast
Tijdperk A-Eskwadraat 2000-2009
Categorie Voorwerpen
Tags Gebruiksvoorwerpen