Alle Stukken

ID Naam Beschrijving
1SecretarismokkenSinds 1995-1996 heeft de secretaris zijn eigen mok, waarop de namen van de huidige en voorgaande secretarissen zijn gegraveerd. Tijdens de consititutiereceptie wordt de mok aan de nieuwe secretaris overhandigd met de nieuwe naam erbij gegraveerd, net zoals dat inmiddels lees meer
2Bestuurslint Commissaris Intern In 2006 heeft het bestuur "Goed voor elkaar" het nieuwe bestuur bestuurslinten gegeven. Deze linten worden gedragen tijdens officiele gelegenheden, zoals Algemene Vergaderingen, constitutie- en diesrecepties en diploma-uitreikingen. In september 2012 is de bestuursfunctie Commissaris Intern vervangen door de Onderwijscommissaris. lees meer
3Wall of FameVoor de 39e dies (verjaardag) van de vereniging heeft het bestuur de Wall of Fame gemaakt en cadeau gedaan aan de vereniging en haar leden. Met (niet al te charmante) foto's van de actieve leden is direct te zien welke lees meer
4KimonoMenig archieflid heeft deze mooie bontgekleurde jas in zijn of haar handen gehad, en zich daarbij steeds afgevraagd wat dit in godsnaam kon zijn. Tot de reunie in februari 2011; de bontgekleurde jas bleek een kimono te zijn, en het lees meer
5PlantjesIn de gezelligheidskamer staan redelijk wat plantjes, die alle leden van de nodige zuurstof moeten voorzien. Deze plantjes hebben natuurlijk de nodige verzorging nodig, daarom worden er ieder jaar twee bestuursleden samen benoemd tot Commissariaat Flora en Ranja. Zij zorgen lees meer
6A-EskwadraatvaandelHet bestuur wil in 1991 de oprichting van A-Eskwadraat vieren door middel van een lustrum. Daarnaast wil het bestuur graag een vaandel voor A-Eskwadraat. Er wordt een wedstrijd uitgeschreven voor een ontwerp en tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van lees meer
7Blik en roze doosjeTijdens de ALV van januari 1991, waarin het nieuwe vaandel van A-Eskwadraat wordt getoond, wil de Vaandelwijzigingscommissie (VWC) enkel verklappen dat de mysterieuze code (65459951262) op het [referentie:vaandel] op de de vereniging slaat, geen verfoeilijke teksten bevat, en pas op lees meer
8Houten bord met tekening Dit grote houten bord met een vreemde tekening is, zoals ook op de achterkant te lezen valt, in 1983 vervaardigd door (toenmalig) eerstejaars Roeland van Oss. Wat is het verhaal achter deze tekening? Het blijkt dat er eigenlijk niet echt lees meer
9Vakidioten A4-formaatVroeger werd de Vakidioot op A4-formaat uitgegeven, en eigenlijk waren dit een aantal in elkaar gevouwen A3-tjes.Ook toen al stonden er verslagen van activiteiten in en bevatte het een hoop vak-inhoudelijke artikelen. Vergeleken met nu stonden er daarnaast meer onderwijsgerelateerde lees meer
10Vierkante kopjesRond 1990 hebben een aantal leden koffiekopjes gekleid om A-Eskwadraat duurzamer te maken. Deze kopjes werden vierkant in verband met de A-Eskwadraatspreuk "It's rare to be square"