Secretarismokken

Sinds 1995-1996 heeft de secretaris zijn eigen mok, waarop de namen van de huidige en voorgaande secretarissen zijn gegraveerd. Tijdens de consititutiereceptie wordt de mok aan de nieuwe secretaris overhandigd met de nieuwe naam erbij gegraveerd, net zoals dat inmiddels gebeurt met de [referentie:boekencommissarispijp]. Na 2004-2005 paste er geen namen meer bij en is de Secretarismok II aangeschaft. Deze wordt nog steeds gebruikt om tijdens Algemene Vergaderingen uit te drinken.
Wie Secretaris
Datum 1995
Locatie Kast 1, plank 1
Tijdperk A-Eskwadraat 1990-1999
Categorie Voorwerpen
Tags